(Ook) goede ideeen maken kans op Meer dan handen vrijwilligers...

Op 8 december reikt Martin van Rijn, staatssecretaris van VWS, de Meer dan handen vrijwilligersprijzen uit. Met deze prijzen zet hij inspirerende voorbeelden in het zonnetje én spreekt hij zijn waardering uit voor de vrijwilligers die zoveel mogelijk maken. Inschrijven voor deze prijzen kan vanaf 19 mei tot 1 oktober via www.vrijwilligersprijzen.nl.

Behalve landelijk en lokaal werkende vrijwilligersorganisaties, -projecten en burgerinitiatieven, komen ook gemeenten en bedrijven die vrijwilligerswerk structureel stimuleren in aanmerking voor de prijs. De jury let onder meer op de voorbeeldfunctie die de projecten en organisaties hebben en of ze overdraagbaar zijn. Daarnaast kijkt ze ook naar wat het project nog meer oplevert, bijvoorbeeld competentieontwikkeling van de vrijwilligers en de samenwerking en verbinding met andere partijen.

Start-ups vrijwilligersprojecten en -organisaties

In de categorieën landelijke vrijwilligersprojecten en –organisaties en lokale/regionale vrijwilligersprojecten en -organisaties gaat de aandacht dit jaar uit naar start-ups. Het gaat om uitgewerkte ideeën of projecten die maximaal één jaar bestaan op moment van inschrijven. Dat kunnen overigens wel projecten zijn van organisaties die al bestaan. In beide categorieën worden twee prijzen van ieder € 5.000 uitgereikt: één voor het beste idee én één voor het beste project. Hoe innovatiever, hoe beter.

Bedrijven en gemeenten

Gemeenten maken kans op een Meer dan handen vrijwilligersprijs als ze een omgeving creëren waarin vrijwilligerswerk en actief burgerschap kunnen bloeien op alle beleidsterreinen waar gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor zijn. Bij bedrijven wordt gekeken in hoeverre het stimuleren van vrijwilligerswerk structureel en op meerdere manieren is opgenomen in beleid en bedrijfsvoering.

De VriendenLoterij Passieprijs

In 2014 wordt voor het eerst de VriendenLoterij Passieprijs uitgereikt. Inzenders in de categorieën landelijke vrijwilligersprojecten en –organisaties en lokale/regionale vrijwilligersprojecten en -organisaties kunnen personen voordragen die van onschatbare waarde zijn voor het project of het idee. In elke categorie worden twee winnaars voor de Passieprijs geselecteerd. Alle projecten en organisaties worden op www.vrijwilligerswerk.nl gepubliceerd. In totaal worden 30 deelnemers genomineerd in verschillende categorieën, waarvan er 8 een prijs winnen.

De Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2014 zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. De prijzen worden ondersteund door Vereniging NOV, VNG en de VriendenLoterij.

Meer informatie

De organisatie ligt in handen van Movisie. Voor meer informatie: www.vrijwilligersprijzen.nl, facebook.com/vrijwilligersprijzen of Nienke van Helden 030 7892197/06 22791807, n.vanhelden movisie.nl. Volg ons op Twitter via @movisie #mdh14 of word lid van de LinkedIngroep vrijwilligerswerk.