Overleg over vrijwilligerswerk met een WW-uitkering positief

Inmiddels komen er signalen uit het hele land dat het UWV mensen met een WW-uitkering de voet dwars zet wanneer zij vrijwilligerswerk willen doen. Het overleg dat Vereniging NOV met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, lijkt te gaan leiden tot een goede oplossing. In een vervolgoverleg met het ministerie van SZW zijn er oplossingsopties ter tafel gekomen waarvan Vereniging NOV denkt dat die veel van de huidige problemen zullen voorkomen. Voor de zomer zal de Tweede Kamer een brief ontvangen hierover. Vanzelfsprekend blijven we de ontwikkelingen rondom deze brief kritisch volgen.