Hulp bij contact leggen, een praktijkvoorbeeld

Maatjesproject AanZet?

Het doel van het Maatjesproject is mensen die door hun psychische kwetsbaarheid weinig tot geen sociale contacten hebben, een steuntje in de rug te bieden in het aangaan van sociale contacten. Daarnaast ondersteunt het Maatjesproject mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naastbetrokkenen in het vinden van informatie en/of het verwijzen naar de meest geschikte organisatie.

Wat levert het op?

Er zijn tussen de 100 en 125 maatjeskoppels actief. In 2011 zijn 49 deelnemers uit het project gestroomd omdat zij weer zelfstandig contacten durven aangaan.

Hoe werkt Maatjesproject AanZet?

Bij de intake van zowel deelnemers als vrijwilligers wordt gekeken naar hobby’s en mogelijke voorkeuren en/of bezwaren. Aan de hand van  deze voorkeuren en bezwaren gaat AanZet op zoek naar een match. De vrijwilliger neemt het initiatief tot het (eerste) contact. Het project hanteert de 'trap van mogelijkheden van het Maatjesproject': Voor deelnemers is het mogelijk in plaats van aan een vrijwilliger aan een andere deelnemer gekoppeld te worden, een zogenaamd lotgenotencontact. Vervolgens groeit de deelnemer door naar een vrijwilliger die een deelnemer op sleeptouw neemt.

Lees meer op de website van Movisie >