In gesprek met Carla Huberts, vrijwilliger in het Marheem, Marum

In gesprek met... zijn gesprekken die gevoerd worden met vrijwilligers die bij de uitvoering van hun vrijwilligerswerk wat extra steun nodig hebben. Deze gesprekken worden gevoerd in het kader van het project ‘Kwetsbare groepen in het vrijwilligerswerk’. Dit project wordt in opdracht van de provincie Groningen uitgevoerd door CMO Groningen.

Even voorstellen

In gesprek met... is op bezoek bij het Marheem, de stichting voor welzijnswerk in de gemeente Marum. We praten met vrijwilliger Carla Huberts. Joke Voerman, coördinator vrijwilligers steunpunt is als begeleider/ aanspreekpunt ook aanwezig bij het gesprek. Carla heeft als opleiding de Voortgezet Speciaal Onderwijs gedaan.

De werkzaamheden

Carla werkt als vrijwilliger drie dagdelen per week ter ondersteuning van het beheerdersteam in het Marheem. Carla maakt schoon, ondersteunt in de kantine en de keuken, maakt zalen klaar voor vergaderingen, zorgt voor koffie/ thee op bijeenkomsten (ANBO) en doet andere bij haar passende werkzaamheden. Carla werkt samen met Eric Sportel en Nico Marinus, het beheerdersteam, maar werkt ook zelfstandig.

Introductie

Carla is nu 3 jaar vrijwilliger in het Marheem. Daarvoor heeft zij zowel betaald werk, als vrijwilligerswerk bij andere organisaties gedaan. Via haar begeleider Anja Duin van de Zijlen werd Carla getipt over de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen bij het Marheem. Carla was niet bekend met het Marheem, maar het vrijwilligerswerk leek Carla wel wat. En vervolgens heeft Anja eerst contact opgenomen met Ciska Smits, directeur van het Marheem om de mogelijkheden te bespreken. Dit leidde tot een kennismakingsbezoek aan het Marheem en een gesprek met Joke en het beheerdersteam. 

Carla is, eerst op proef, gestart voor 1 dagdeel in de week. In de eerste week stond rondleiding en kennismaking met het Marheem; de activiteiten, de medewerkers en de werkzaamheden centraal.

En langzamerhand is het ene dagdeel uitgebouwd naar 3 dagdelen vrijwilligerswerk. Haar werkzaamheden zijn ook stap voor stap toegenomen. Met Carla is een overeenkomst gesloten waarin beschreven staat wat haar werkzaamheden zijn en haar rechten (en plichten) als vrijwilliger.

Begeleiding

Carla wordt begeleidt door Eric Sportel van het beheerdersteam. Met Eric bespreekt zij tweewekelijks haar werkzaamheden en haar functioneren. Joke Voerman is het vaste aanspreekpunt en vraagbaak voor van alles en nog wat voor Carla. En daarnaast krijgt Carla begeleiding vanuit de Zijlen door Anja Duin. Met Anja heeft Carla 1x per 6 weken een gesprek. En Anja onderhoudt ook de contacten met het Marheem over de gang van zaken.

Tijdens de werktijden van Carla in het Marheem is er altijd iemand aanwezig waar ze terecht kan. Niet alleen wanneer er dingen niet zo goed gaan, maar ook om even bij te praten.

Met Carla zijn vaste afspraken gemaakt over wat zij per keer moet doen. Carla heeft – structuur – duidelijkheid en overzicht nodig. De werkzaamheden liggen vast, niet teveel tegelijk en gericht op het tempo wat Carla aan kan. Is dit niet het geval, verliest Carla het overzicht en raakt ze in verwarring. De begeleiding van Carla is hierop nadrukkelijk gericht. ‘Afspraak is afspraak’ voor Carla en veranderingen vindt Carla moeilijk.

En daarnaast moet zij ook begeleidt worden in het bewaken van haar grenzen. Carla voelt altijd zeer verantwoordelijk voor haar werk en zij gaat dan graag door ook al zit haar werktijd erop. Regelmatig moet Carla weggestuurd worden naar huis. Gebeurd dit niet dan wordt het haar te veel en gaat het mis.

Aandachtspunt in de begeleiding van Carla is haar neiging tot perfectionisme – het is nooit goed genoeg. In het Marheem heeft Carla geleerd hierin wat gemakkelijker te worden en dat geldt ook voor veranderingen in het rooster of haar werkzaamheden.

De praktijk

Het bevalt Carla uitstekend in het Marheem. Het Marheem is een niet al te grote instelling en het aantal medewerkers is te over zien, men kent elkaar. Zij voelt zich gewaardeerd door alle medewerkers ( en ook bezoekers/ gebruikers) van het Marheem en zij zijn tevreden over de uitvoering van haar werk. Carla vindt dat zij haar werk goed uitvoert en heeft er plezier in. Het doet haar goed wanneer zij reacties krijgt als: ‘ Carla, wat ruikt het hier lekker schoon’.

Haar inzet wordt gewaardeerd en zij wordt betrokken bij activiteiten en mag meedenken. Er is ruimte voor haar ideeën en haar mening wordt op prijs gesteld. Carla draait, op haar niveau mee als iedere andere vrijwilliger in het Marheem.

Eigen initiatief

Dat het goed gaat blijkt wel. Carla heeft inmiddels het initiatief genomen om elke maandagochtend om 10.00 uur de week te beginnen met een gezamenlijke koffie pauze, voor wie dat wil en kan, in de kantine van het Marheem. Ook heeft zij deel genomen aan de computercursus, die in het Marheem wordt aangeboden en zij heeft een training van MEE gevolgd om beter voor zich zelf op te leren komen. Want dat vindt Carla nog steeds lastig.

Toekomst

Carla wil nog wel blijven in het Marheem. Zij voelt zich op haar plek en er wordt haar ruimte gegeven om te leren en te groeien. Voorlopig vindt zij schoonmaken en het beheerders team ondersteunen in het Marheem nog wel het leukste.

------------------------------

Met dank aan Carla Huberts en Joke Voerman

Marjan Tijssen