Goed omgaan met vrijwilliger en zorgvrager

Een groeiend deel van de Nederlanders heeft zorg nodig. De kans dat een gemeente ze daarvan kan voorzien, verkleint de komende jaren verder. De overheid doet een beroep op de solidariteit tussen burgers. Steeds vaker móeten zij elkaars zorgvragen simpelweg beantwoorden, anders raken er mensen tussen wal en schip. Soms is die zorg vanzelfsprekend. Voor velen vergt het daarentegen inspanning om zorg te vragen of te geven.
Vrijwilligersorganisaties kunnen een verbindende rol spelen, als ervaringsdeskundigen en koplopers. Ook naar het bedrijfsleven toe. Maar om wie gaat het? En wat is nodig om zorg en de benodigde solidariteit te organiseren?

Lees het hele artikel op beleidenvrijwilligerswerk.nl >