Ruimere regels voor vrijwilligerswerk naast een WW-uitkering

Minister Asscher van Sociale zaken heeft eindelijk meer duidelijkheid gegeven over de voorwaarden waarop mensen met een WW-uitkering vrijwilligerswerk mogen doen. Er is sprake van versoepeling van de regels zodat het makkelijker wordt voor mensen met een WW uitkering vrijwilligers werk te doen. In hoeverre dit alle problemen oplost is zal moet blijken in de uitwerkingen van de voorstellen.

Het probleem: tegenstrijdig beleid

Door de terugtredende overheid, decentralisatie en bezuinigingen worden van burgers grotere eigen bijdragen gevraagd. In de Participatiewet is daarom opgenomen dat van mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie gevraagd mag worden. Veelal gaat het hierbij om vormen van vrijwilligerswerk. Tegelijkertijd krijgen mensen met een WW-uitkering te horen dat ze gekort zouden worden op hun uitkering wanneer ze vrijwilligerswerk zouden gaan doen. Zeer frustrerend voor mensen die hun baan verloren hebben en die juist in het kader van werkervaring en netwerkvorming vrijwilligerswerk willen doen.

Een van de belangrijkste knelpunten in de huidige wetgeving betreft de verdringing van betaalde arbeid. Daarvan was tot nu toe sprake wanneer de vrijwilligersactiviteiten ergens in Nederland betaald worden uitgevoerd. Verder mogen in de huidige situatie mensen met een WW-uitkering alleen vrijwilligerswerk doen wanneer dit additioneel is aan de betaalde werkzaamheden. De consequentie hiervan is dat het binnen de sectoren onderwijs, zorg en welzijn onmogelijk is om vrijwilligerswerk te doen met behoud van WW.

De oplossing

De minister doet in een brief aan de Kamer een aantal voorstellen voor de aanpassingen in de WW regels. Hiermee wil de minister de wetgeving beter laten aansluiten bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de grotere vraag naar een eigen bijdrage van burgers en vrijwillige inzet.

Voortzetten van vrijwilligerswerk bij werkeloosheidHet algemene uitgangspunt in het voorstel is dat werknemers die naast hun betaalde baan vrijwilligerswerk doen en vervolgens werkeloos worden, zonder consequentie het vrijwilligerswerk voort kunnen zetten. Voorwaarde is wel dat de omvang niet toeneemt. Als de WW gerechtigde zijn activiteiten wel uitbreid of start met nieuwe vrijwilligersactiviteiten zal het UWV toetsen of werkelijk sprake is van vrijwilligerswerk.

Verdringing van betaalde arbeidVoor het vaststellen van verdringing van betaald arbeid wordt niet langer gekeken naar heel Nederland maar alleen naar de betreffende organisatie zelf. Er is pas sprake van verdringingen wanneer de vrijwilligersactiviteit van de uitkeringsgerechtigde eerder binnen de organisatie een betaalde functie was. Het moet dus gaan om werkzaamheden waarvoor binnen de organisatie geen betaalde medewerkers worden aangesteld.

De sectoren zorg, welzijn en onderwijsOm vrijwilligerswerk met behoud van WW binnen de sectoren zorg, welzijn en onderwijs mogelijk te maken, is het niet langer noodzakelijk dat het om additionele werkzaamheden gaat. Voorwaarden hierbij is dat de werkzaamheden al enige tijd uitsluitend door vrijwilligers worden gedaan. Hoelang dat precies is, wordt in het voorstel van de minister niet concreet gemaakt. Het mag in ieder geval niet directe een betaalde functie verdringen. Zo mag iemand met een WW-uitkering in de toekomst conciërge zijn op een school als daar voorheen geen conciërge aangesteld is geweest. Wanneer de conciërge net een halfjaar daarvoor is ontslagen, dan wordt het aanstellen van een vrijwilliger beschouwd als werkverdringing.

Mensen met zowel een WW als WWB uitkering worden niet langer gekort op de WW-uitkering vanwege de werkzaamheden die ze verrichten als tegenprestatie in het kader van de WWB.

Van voorstel naar regeling

In Kamerbrief geeft de minister aan in overleg te zijn met het UWV, vereniging NOV en NOC*NSF om de verruiming van de regels vorm te geven in wet en regelgeving. Het zal nog wel enige tijd duren voor deze aanpassingen door de beide Kamers aangenomen zijn. Vooruitlopend op de aanpassingen in de regelgeving wil de minister met het UWV afspraken maken om de voorstellen al in te voeren. Informatie hierover zal op de website van het UWV terug te vinden zijn.

Dit artikel komt van vrijwilligerswerk.nl >