Zeker vijftig burger-zorginitiatieven in provincie Groningen

Sinds 2014 is het aantal initiatieven van Groningers om in hun dorp of wijk het zorgaanbod zelf te organiseren flink gegroeid. CMO STAMM heeft onderzocht wat voor initiatieven er zoal zijn in de provincie Groningen, wat ze willen bereiken, wat ze doen en wat hun succesfactoren en knelpunten zijn.

Lees verder op sociaalplanbureaugroningen.nl