CMO STAMM Academie Verdienmodellen

We doen het zelf! Deze trend van het samen organiseren om een doel te bereiken zet stevig door. Bewoners en vrijwilligersorganisaties nemen de regie en zetten in op nieuw eigenaarschap. Maar hoe zit dat financieel? Is het ‘liefdewerk-oudpapier’ of ‘boter-bij-de-vis’? En welke rol speelt de gemeente? Doe mee aan de CMO STAMM Academie en leer alles over het nut en het maken van een verdienmodel. 

 

Burgerinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en geld

Bewoners doen tegenwoordig steeds meer zelf; ze runnen zelf het zwembad, hebben een eigen bieb, nemen het dorpshuis over, starten een bewonersbedrijf, regelen zelf de zorg in de wijk/het dorp, onderhouden de wegen en het groen. Maar of het nou om bestaand vrijwilligerswerk gaat of nieuwe initiatieven, vaak zijn naast vele handen ook middelen of financiën nodig om de dromen te verwezenlijken.

 

“We moeten subsidie aanvragen.” Dat is een logische eerste gedachte, maar meestal niet de (enige) oplossing. Regie nemen betekent ook onafhankelijk zijn. Op zoek dus naar eigen inkomsten, naar een sluitende exploitatie. Dat vergt uitgaven laag houden of omlaag brengen en (nieuwe) inkomstenbronnen creëren. Buiten de gebaande paden denken is daarbij een must.


CMO STAMM helpt je graag op weg tijdens de CMO STAMM Academie op 29 mei 2018.

 • Datum en tijd: dinsdag 29 mei 2018, van 19.30 tot 22.00 uur
 • Kosten: 20 euro
 • Locatie: Nader te bepalen (Groningen)
 • Genodigden
  • Vrijwilligersorganisaties, dorpsbelangen-/plaatselijk belang-verenigingen, burgerinitiatieven of bewoners die overwegen een initiatief te starten
  • Gemeenten

 

CMO STAMM Academie Verdienmodellen

Hoe maak jij jouw initiatief of vrijwilligersorganisatie  financieel duurzaam? En hoe kun je op een nieuwe manier geld binnen halen, zodat jouw initiatief of organisatie kan blijven bestaan?

In deze CMO STAMM Academie leggen we uit hoe je een verdienmodel voor je initiatief of organisatie ontwikkelt. We wisselen ideeën uit die ervoor kunnen zorgen dat jouw initiatief of organisatie niet meer afhankelijk is van externe gelden, maar zelfstandig kan blijven bestaan. Naast de algemene kennis over hoe men tot een verdienmodel komt, is er ruimte voor vragen met betrekking tot jouw eigen situatie.

We hebben het onder andere over:

 • De theorie
 • Voorbeelden uit de praktijk
 • Oefening: Verdienmodellen maken
 • In kaart: belangrijkste knelpunten/vraagstukken en hoe die te 'tackelen'.


Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk 23 mei via deze link: aanmelden.
Graag deze uitnodiging verspreiden in je netwerk.
Meer informatie is te krijgen bij Marjan Tijssen, tel. 06 460 814 44, m.tijssen@cmostamm.nl en Iris Holman, tel. 06 126 039 53, i.holman@cmostamm.nl