Maatschappelijke meerwaarde door Sterk Vrijwilligerswerk

Willen vrijwilligersorganisaties vitaal blijven, dan moeten ze meegroeien met veranderingen in de samenleving. Lokale samenwerking tussen onder meer dorpsbelangenorganisaties, sportverenigingen, scouting, culturele organisaties en organisaties voor vrijwillige hulp- en dienstverlening biedt extra kansen om de eigen (organisatie)doelen te bereiken en om van betekenis te zijn voor de leefbaarheid in het dorp en de gemeente.

‘Sterk vrijwilligerswerk’ is een uniek initiatief van zeven provinciale en vijf landelijke organisaties en is erop gericht de maatschappelijke meerwaarde van vrijwilligersorganisaties te benutten en de continuïteit en vitaliteit van deze organisaties te versterken.

Lees over de actuele ontwikkelingen in de nieuwsbrief Sterk Vrijwilligerswerk