Disclaimer

Deze website is een portal voor digitale bemiddeling tussen vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk. De lokale steunpunten vrijwilligerswerk in de provincie Groningen werken actief mee aan de digitale vacaturebank, aan het nieuws en de agenda. CMO STAMM beheert de website.

CMO STAMM en de deelnemende steunpunten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Zij doen er alles aan om deze actueel en juist te houden. Kom je desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs.

Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken of te gebruiken zonder toestemming van CMO STAMM.

CMO STAMM is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplagen.

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan CMO STAMM worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. CMO STAMM heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Alle informatie die je ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor je ze hebt verstrekt.

E-mail: redactie@vrijwilligersgroningen.nl
Postadres: Postbus 2266, 9704 CG Groningen