Link050 Vacature nr. 11079

Kringleidsters voor vriendschapskringen van jonge moeders

Solidair Groningen & Drenthe

Vacature nr. 11079
Doelgroepen Jongeren 16 tot 23 jaar, volwassenen, vrouwen
Activiteiten Maatjeswerk, persoonlijke aandacht
Voorzieningen WA-verzekering, ongevallenverzekering, scholing, vrijwilligerscontract
Periode Voor onbepaalde tijd
Aanvangsdatum In overleg
Uren per week Minimaal 2 uur, maximaal 8 uur
Geschikt als vakantiewerk? Nee
Doorlopend vrijwilligers nodig? Nee
Thuis werken mogelijk? Nee
Werktijden zelf in te delen? Nee
Locatie Hoogezand of Slochteren

Taken en werkzaamheden

Voor het leiden van M4M vriendschapskringen in de gemeente Midden-Groningen zoekt Solidair Groningen & Drenthe bevlogen en ervaren moeders die ruimte in hun hart hebben om (aanstaande) moeders te begeleiden. Het gaat om moeders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Iedere vriendschapsring bestaat uit 8-12 moeders en 3 kringleidsters. De vriendschapskring komt elke maand één keer bij elkaar. Daarnaast kunnen er individuele contactmomenten zijn tussen de deelnemer en kringleidster. M4M staat voor ‘Mothers for Mothers’ en verwijst naar de sterke band van herkenning die er vaak is tussen moeders. De insteek van de vriendschapskring is dat iedere bijeenkomst een feestje is. Met de vriendschapskring willen we bereiken dat het zelfvertrouwen en het toekomstperspectief van de deelnemers bevorderd wordt.
Je bereidt samen met de andere kringleidsters de ontmoetingen voor. Er is een jaarplanning met diverse thema’s aanwezig, maar je kunt daar ook vanaf wijken. Er is dus ruimte voor eigen inbreng. Eén van je meest belangrijkste taken is dat je iets van jezelf durft te delen met de deelnemers: je luistert, geeft oprechte aandacht en vertelt bijvoorbeeld iets over jouw ervaringen als moeder. Daarnaast stimuleer je de deelnemers om hun kwaliteiten in te zetten en te (blijven) werken aan hun toekomst zodat hun zelfvertrouwen toeneemt.

Vaardigheden en kwaliteiten

De enige voorwaarde is dat je moeder bent en tussen de 30 en 65 jaar oud bent. Daarnaast verwachten wij dat je een groot hart voor mensen en in staat bent de ander vanuit gelijkwaardigheid tegemoet te treden. Je bent toegankelijk en hanteert een open wijze van communiceren. Je bent in staat een vriendschappelijke relatie aan te gaan en durft grenzen aan te geven. Tenslotte ben je in staat goed samen te werken met de andere kringleidster en durf je een groepsgesprek te leiden. Wij vragen je om je minimaal twee jaar te committeren aan de M4M vriendschapskring.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

We bieden een grote mate van vrijheid en wanneer nodig, is Solidair de organisatie waar je op terug kunt vallen. Je ontvangt van ons twee trainingen voordat je aan de slag gaat als kringleidster. Inhoudelijk denken we mee over het jaarprogramma, de verschillende thema’s, mogelijke gastsprekers en leuke uitstapjes. Daarnaast regelen we ook praktische zaken zoals het aanvragen van de VOG, verzekeringen en onkostenvergoedingen. Solidair verzorgt de intervisies met de kringleidsters en is de verantwoordelijke organisatie.

Achtergrondinformatie organisatie

Doelstelling organisatie

Solidair signaleert sociaalmaatschappelijke nood en ontwikkelt hiervoor projecten en trainingen die gericht zijn op bewustwoording, activering en perspectief in de lokale samenleving en in persoonlijke levens.

Solidair ziet vanuit haar katholieke identiteit een sociale en rechtvaardige samenleving voor zich waarin mensen vanuit hun verbondenheid met elkaar gewaardeerd worden, tot ontplooiing komen en verantwoordelijkhei nemen. 


Belangrijkste activiteiten

- Ondersteunen van professionals en vrijwilligers - Trainingen, coaching en intervisie - Projectbegeleiding - Initiëren van projecten - Fondsenwerving - Werven vrijwilligers - Advisering - Procesbegeleiding

Op deze vacature reageren? Je kunt direct contact opnemen met de organisatie via onderstaande gegevens.

Informatie over de organisatie

Solidair Groningen & Drenthe
Industrieweg 22C
9403 AA Assen

Contactpersoon voor deze vacature

Naam: Mevr. Yvonne Eggen
Bereikbaarheid: Graag contact per mail