Link050 Vacature nr. 12496

Bestuurslid m/v

Solidair Groningen & Drenthe

Spoed Vacature nr. 12496
Doelgroepen Iedereen
Activiteiten Bestuur
Periode Voor onbepaalde tijd
Aanvangsdatum In overleg
Uren per week In overleg
Geschikt als vakantiewerk? Nee
Doorlopend vrijwilligers nodig? Nee
Thuis werken mogelijk? Nee
Werktijden zelf in te delen? Nee
Locatie Kantoor van de stichting

Taken en werkzaamheden

Solidair Groningen & Drenthe zoekt een enthousiast vrijwilliger voor de functie van bestuurslid.

Vaardigheden en kwaliteiten

Het bestuur bestaat uit vijf leden die de formele verantwoordelijk dragen van onze stichting. Het bestuur vergadert 4-5 keer per jaar. Van het bestuurslid vragen we affiniteit met de katholieke identiteit, visie en werkwijze van de organisatie. Het bestuurslid is bereid en in staat om actief mee te denken over de organisatie en ontwikkeling van Solidair Groningen & Drenthe.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Solidair Groningen & Drenthe is opgericht in 1957 als Stichting Katholiek Centrum voor Welzijnsbehartiging en doet maatschappelijk activeringswerk. Solidair signaleert sociaal maatschappelijke nood en ontwikkelt hiervoor projecten en trainingen die zijn gericht op bewustwording, activering en perspectief in de lokale samenleving en in persoonlijke levens. Zij activeert vrijwilligers en professionals om zich (op een vernieuwde wijze) in te zetten voor mens en maatschappij. Solidair Groningen & Drenthe streeft vanuit haar katholieke identiteit naar een sociale en rechtvaardige samenleving waarin mensen, vanuit hun verbondenheid met elkaar, gewaardeerd worden, tot ontplooiing komen en verantwoordelijkheid nemen.

Aanvullende opmerkingen

Bent u geïnteresseerd?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruud Delissen, voorzitter, te bereiken via telefoonnummer 0657577206 of via mail: ruuddelissen@mac.com.
Uw sollicitatie met CV kunt u richten aan de bestuurssecretaris Bas Bakker via mail: s.j.m.bakker@xs4all.nl

Achtergrondinformatie organisatie

Doelstelling organisatie

Solidair signaleert sociaalmaatschappelijke nood en ontwikkelt hiervoor projecten en trainingen die gericht zijn op bewustwoording, activering en perspectief in de lokale samenleving en in persoonlijke levens.

Solidair ziet vanuit haar katholieke identiteit een sociale en rechtvaardige samenleving voor zich waarin mensen vanuit hun verbondenheid met elkaar gewaardeerd worden, tot ontplooiing komen en verantwoordelijkhei nemen. 


Belangrijkste activiteiten

- Ondersteunen van professionals en vrijwilligers - Trainingen, coaching en intervisie - Projectbegeleiding - Initiëren van projecten - Fondsenwerving - Werven vrijwilligers - Advisering - Procesbegeleiding

Op deze vacature reageren? Je kunt direct contact opnemen met de organisatie via onderstaande gegevens.

Informatie over de organisatie

Solidair Groningen & Drenthe
Industrieweg 22C
9403 AA Assen

Contactpersoon voor deze vacature

Naam: Dhr. Ruud Delissen
Bereikbaarheid: Liefst via mail of telefonisch contact opnemen.