Link050 Vacature nr. 12525

Inventariseren en registreren grafzerken in de kerk

Stichting Oude Groninger Kerken

Vacature nr. 12525
Doelgroepen Volwassenen
Activiteiten Culturele en creatieve activiteiten
Voorzieningen Ongevallenverzekering, vrijwilligerscontract, reiskosten
Periode Voor onbepaalde tijd
Aanvangsdatum In overleg
Uren per week In overleg
Geschikt als vakantiewerk? Nee
Doorlopend vrijwilligers nodig? Ja
Thuis werken mogelijk? Nee
Werktijden zelf in te delen? Ja
Locatie Kerken van de SOGK in de provincie Groningen

Taken en werkzaamheden

De Stichting Oude Groninger Kerken heeft 94 kerken in haar bezit. Van veel van deze kerken is een behoorlijk aantal (zeer) oude grafzerken bewaard gebleven.  In de afgelopen jaren is een groot deel ervan beschreven en gefotografeerd voor een digitaal register op grafzerken in en rond de kerk.
Voor het beschrijven van de grafzerken in de kerk is een vacature ontstaan. De stichting is daarom op zoek naar mensen die op vrijwillige basis grafzerken in oude kerken willen inventariseren en beschrijven. Dit beschrijven gebeurt dus in de kerk zelf, en met behulp van een standaardformulier waarop velden moeten worden ingevuld. Maar indien in bezit van een tablet of notebook o.i.d. kunnen de gegevens eventueel ook rechtstreeks digitaal worden ingevuld.

Vereiste opleiding: havo/vwo

Vaardigheden en kwaliteiten

We zijn op zoek naar mensen met een scherp oog, gevoel voor geschiedenis, interesse in de funeraire cultuur en niet te vergeten: liefhebbers van oude kerkgebouwen. 

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Voor mensen die historisch zijn geïnteresseerd en/of in het algemeen houden van cultureel erfgoed en in het bijzonder van religieus cultureel erfgoed is het een boeiende ontdekkingsreis door de kerken. Het is altijd weer nieuw en anders wat je aantreft in de kerk. 

Aanvullende opmerkingen

Op dit moment zijn er 19 kerken die moeten worden geïnventariseerd, maar daar blijft het niet bij. Er worden nog steeds kerken aan ons overgedragen. Via onze website vind je meer informatie over de Stichting Oude Groninger Kerken.

Achtergrondinformatie organisatie

Doelstelling organisatie
De doelstelling van de Stichting Oude Groninger Kerken is: Het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.

Belangrijkste activiteiten
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: a . het verwerven, bewaren, restaureren, beheren en ter bezichtiging stellen van monumentale kerken en hun bijgebouwen en terreinen in de ruimste zin; b. het streven naar een gebruik van de gebouwen en de terreinen zoveel mogelijk in overeenstemming met hun aard; c. het nemen van initiatieven op het gebied van adviezen, voorlichting, publicatie en het leggen van contact met bezitters van bouwwerken en terreinen sub a bedoeld; d. alle andere middelen, welke tot bevordering van dat doel leiden. (artikel 1 en 2 van de statuten)
Op deze vacature reageren? Je kunt direct contact opnemen met de organisatie via onderstaande gegevens.

Informatie over de organisatie

Stichting Oude Groninger Kerken
Coehoornsingel 14
9711 BS Groningen

Contactpersoon voor deze vacature

Naam: Mevr. Stieneke Wierda
Telefoon: 050 3123 569
Bereikbaarheid: liefst via de mail