Vrijwilliger #17960

Man (72)

Korte omschrijving vrijwilliger

Voorkeur nu gaat uit naar gesprekken met diepgang, één op één. Met empathie, alle respect voor eigen regie. Zelf ervaring any bestuursfunktie, projekten (bijv. stadsschouwburg), eigen initiatieven, afgevaardigde congressen wereldreligies, er is meer tussen hemel & aarde... Op de bres voor kwetsbaarsten, denk aan M.E., getreiterde sporttalentjes, palliatie (ook in redaktie protocollen door intensivisten). Club van Rome gedachtegoed, (van professie) aansprakelijkheid gouvernement - bedrijven - ziekenhuizen - verkeer. Geboren Damster, wel tropenkind. Houd van feelgood filmhuisfilms, Agatha Christie, Tom Poes en kruiswoordpuzzels. Van stukjes voorlezen en heb iets met kraaien, schapen, paarden en vooral katten.

Informatie vrijwilliger

Geslacht Man
Leeftijd 72
Woonplaats Groningen
Rijbewijs Ja
Uren per week 2 tot 8 uur per week.
Voorkeur doelgroepen jongeren 16 tot 23 jaar
mensen met een migratieachtergrond
ouderen 55+
Voorkeur activiteiten informatie- en advieswerk
maatjeswerk, persoonlijke aandacht
taalondersteuning
Voorkeur werksoorten kunst en cultuur
overig
welzijnswerk

Contact opnemen met bemiddelende organisatie

vvb@link050.nl