25 januari 2018

Dit evenement is al geweest!

Informatieve bijeenkomst over Bestuurlijke Vernieuwing

De Steunpunten Vrijwilligerswerk organiseren in samenwerking met de dorpencoördinatoren en CMO STAMM op donderdag 25 januari 2018 een informatieve bijeenkomst over Bestuurlijke Vernieuwing. Op deze avond willen we graag hierover met je in gesprek.

Deze bijeenkomst is een vervolg op het project ‘Sterk Vrijwilligerswerk’. De bijeenkomst ‘Zet vrijwillige inzet in Het Hogeland op de kaart’ van 20 september jl in Onderdendam heeft ons waardevolle informatie opgeleverd en gaf een beeld van de knelpunten die vrijwilligersorganisaties ervaren. Zo gaven vele organisaties aan moeite te hebben bij het vinden van geschikte bestuursleden.

Tijdens onze informatiebijeenkomst zal een expert van NOC*NSF een workshop geven. De presentatie maakt het huidige besturen bespreekbaar en hoe deze in de toekomst ingericht kan worden.

Aansluitend zullen 5 organisaties uit #Bedum, #DeMarne, #Winsum en #Eemsmond (BMWE) je informeren over hoe zij invulling geven aan het besturen en is er gelegenheid om ervaringen en kennis te delen.

De avond levert u, bestuurder van een vrijwilligersorganisatie, vrijwilligerscoördinator of initiatiefnemer, nieuwe inzichten en praktische toepassingen op voor uw eigen organisatie!

GRATIS toegang en deelname (inclusief maaltijd), dankzij Provincie Groningen. Wel graag AANMELDEN!

-----
DETAILS, AANMELDING & CONTACT

Het bericht van CMO STAMM is hier te vinden, inclusief mogelijkheid tot aanmelden en avondprogramma:
https://cmostamm.nl/even…/uw-bestuur-klaar-voor-de-toekomst/

Voor persoonlijk contact over deze bijeenkomst is Vrijwilligers Vacature Bank Eemsmond "VVB" te benaderen. Zie voor details daarover ook: https://vrijwilligersgroningen.nl/…/informatieve-bijeenkoms…

Wilt u persoonlijk contact dan kunt u bellen met de VriwilligersVacatureBank Eemsmond (Irma Schuurman 0595-43 32 45/06-1000 2585) of met het steunpunt vrijwilligerswerk voor Bedum, Winsum en De Marne (Esther Pleizier 06- 22455673)
De bijeenkomst is inclusief een stamppotbuffet. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.