Vrijwilligerscentrale Pekela

Steunpunt vrijwilligerswerk Stichting De Badde

De Vrijwilligerscentrale Pekela heeft twee locaties:

MFC De Binding
Sportlaan 4
9665 HT  Oude Pekela
T: 0597 - 64 50 00.
E: info@debadde.nl

De Kiepe
Meidoornlaan 88
9663 EG Nieuwe Pekela
T: 0597 - 64 50 00
E:  info@debadde.nl

Openingstijden: Dinsdag De Kiepe 13.30-15.15

                        Vrijdag De Binding 13.30-15.15

Wanneer u graag hulp wilt bij het vinden van vrijwilligerswerk maak een afspraak en bel naar het  bovenstaande telefoonnummer of mail naar info@debadde.nl

U kunt ook onze kantoren op de dinsdag- en vrijdagmiddag bezoeken.