Vrijwilligers Informatie Punt (VIP!) gemeente Stadskanaal Vacature nr. 12697

Coördinator

Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen

Vacature nr. 12697
Doelgroepen Jongeren 12 tot 16 jaar, jongeren 16 tot 23 jaar, kinderen van 4 tot 12 jaar
Activiteiten Coaching en mentoring, informatie- en advieswerk
Voorzieningen Ongevallenverzekering, vrijwilligersvergoeding
Periode Voor onbepaalde tijd
Aanvangsdatum In overleg
Uren per week Minimaal 8 uur, maximaal 12 uur
Geschikt als vakantiewerk? Nee
Doorlopend vrijwilligers nodig? Nee
Thuis werken mogelijk? Nee
Werktijden zelf in te delen? Ja
Locatie Overleg op hoofd locatie overig werk vanuit huis

Taken en werkzaamheden

Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen zoekt: Coördinator

Stichting leergeld Zuid-Oost Groningen is actief in de gemeenten Oldambt, Pekela, Westerwolde, Stadskanaal en Veendam. Ze maakt het mogelijk dat kinderen waarvan de ouders een laag inkomen hebben toch kunnen meedoen aan allerlei activiteiten op sportief of cultureel gebied. Ook worden laptops en fietsen beschikbaar gesteld. Dit is hard nodig want dit jaar zijn er al ruim 1300 verschillende kinderen geholpen. Alle werk gebeurt door vrijwilligers: intermediairs gaan op huisbezoek om te kijken of men in aanmerking komt voor hulp en voor advies. De coördinatoren verdelen de aanvragen en na de huisbezoeken beoordelen zij de aanvraag en verwerken zij deze samen met de administratie.

Werkwijze bij de “Leergeldformule” is in grote lijnen:

  • Ouder met een hulpvraag richt zich tot het kantoor van de gemeente waar hij/zij woont.
  • Bij een gezin dat nog niet bekend is bij Leergeld wordt door een intermediair een huisbezoek afgelegd voor een intakegesprek en worden de aanvraaggegevens verzameld.
  • Aanvragen worden door de regio coördinator beoordeeld.
  • Bij toekenning van de aanvraag wordt er een Leergeldcheque voor een school, vereniging of leverancier naar het gezin gestuurd.
  • De Leergeldcheque levert de ouder bij de school, vereniging of leverancier in.
  • De school, vereniging of leverancier stuurt de Leergeldcheque naar het kantoor en deze wordt dan betaald.

Omdat het werk voor 3 coördinatoren te veel wordt, is Leergeld Zuid-Oost Groningen dringend op zoek naar een vervanger. Gezocht wordt iemand die affiniteit heeft met het thema kinderen en armoede, geïnteresseerd is in cijfers en in automatisering om inkomens te toetsen en alles digitaal te verwerken. Je werkt samen met drie andere coördinatoren waarmee afspraken worden gemaakt om het werk te verdelen en elkaar te vervangen. Je moet rekening houden met een tijdsbesteding van 2 dagdelen per week. Kortom het is een intensieve vrijwilligersklus, maar zeer gevarieerd en voor een prachtig doel. Je bent een spin in het web tussen de intermediairs, bestuur, verenigingen, leveranciers en de ouders.

Interesse of meer informatie: Leergeld Zuid-Oost Groningen | Zuid-Oost Groningen of mail naar bestuur@leergeldzuidoostgroningen.nl dan kunnen wij een afspraak maken voor een oriënterend gesprek.

Vereiste opleiding: havo/vwo

Vaardigheden en kwaliteiten

Omdat het werk voor 3 coördinatoren te veel wordt, is Leergeld Zuid-Oost Groningen dringend op zoek naar een vervanger. Gezocht wordt iemand die affiniteit heeft met het thema kinderen en armoede, geïnteresseerd is in cijfers en in automatisering om inkomens te toetsen en alles digitaal te verwerken. Je werkt samen met drie andere coördinatoren waarmee afspraken worden gemaakt om het werk te verdelen en elkaar te vervangen. Je moet rekening houden met een tijdsbesteding van 2 dagdelen per week. Kortom het is een intensieve vrijwilligersklus, maar zeer gevarieerd en voor een prachtig doel. Je bent een spin in het web tussen de intermediairs, bestuur, verenigingen, leveranciers en de ouders.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Het is een intensieve vrijwilligersklus, maar zeer gevarieerd en voor een prachtig doel. Je bent een spin in het web tussen de intermediairs, bestuur, verenigingen, leveranciers en de ouders.

Aanvullende opmerkingen

We zoeken een ccoördinator specifiek voor de regio Stadskanaal/Westerwolde en een reserve/inval coördinator voor het hele gebied. 

Achtergrondinformatie organisatie

Doelstelling organisatie
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 110 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Belangrijkste activiteiten
Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen heeft als doel het verlenen van materiële hulp aan kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar, die in sociale participatie (school, cultuur, sport) achterblijven, omdat het gezin waartoe zij behoren onvoldoende financiële bestedingsruimte heeft en waarvoor de mogelijkheden van een voorliggende (wettelijke) voorziening ofwel uitgeput zijn dan wel niet toereikend zijn en/of nog niet ter beschikking staan. Voor kinderen tot vier jaar kan een beroep worden gedaan op vergoeding van de ouderbijdrage voor het bezoeken van een peuterspeelzaal.
Op deze vacature reageren? Je kunt direct contact opnemen met de organisatie via onderstaande gegevens.

Informatie over de organisatie

Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen
Transportweg 11
9645 KZ Veendam

Contactpersoon voor deze vacature

Naam: Dhr. Ate Faber
Mobiel: 06 3159 6530
Bereikbaarheid: