Samen Sterk in het Ter Apel van de Toekomst

 Voor vrijwilligersorganisaties in Ter Apel e.o.

SAMEN STERK IN HET TER APEL VAN DE TOEKOMST

Ontmoeting met andere plaatselijk actieve organisaties en gesprek over sterk(er) vrijwilligerswerk

Op 30 januari 2019 van 19:30 – 21:30 uur

Bij Servicepunt Vrijwilligerswerk van Stichting Rzijn, Dr. Bekenkampstraat 37, Ter Apel

 

Geachte heer/mevrouw, geacht bestuur,

 

Van harte nodigen we u uit voor ontmoeting en gesprek op 30 januari 2019, van 19:30 tot 21:30 uur in het Dienstencentrum van Stichting Rzijn. Het motto is ‘Samen sterk in het Ter Apel van de toekomst’. De organisatie is in handen van ‘Sterk Vrijwilligerswerk’, in dit geval vertegenwoordigd door de organisaties VRIJDAG (amateurkunst), Huis voor de Sport Groningen en CMO STAMM (sociaal-maatschappelijke vraagstukken). Zij werken samen met het Servicepunt Vrijwilligerswerk van Rzijn.

Wat is de bedoeling?

Verenigingen en andere vrijwilligersorganisaties zijn van groot belang voor de leefbaarheid in een dorp. We hebben gemerkt dat veel vrijwilligersorganisaties vergelijkbare plannen of vragen hebben.  Bijvoorbeeld over werving van nieuwe vrijwilligers, ontwikkelen van nieuwe activiteiten of samenwerking met andere organisaties. Dit speelt ook in Ter Apel. Vandaar dat we daar nu een  bijeenkomst organiseren.

Wat kun u verwachten?

Het programma van de bijeenkomst:

 Opening om 19:30 uur. Welkom en kennismaking. 

  1. Trends en ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk in Ter Apel 

  2. Wat houdt uw organisatie bezig? Wat zijn de ambities?

  3. Doorpraten over ambities en plannen in het dorp Ter Apel

  4. Afsluiting met ‘willen we een vervolg en hoe dan?’ om uiterlijk 21:30 uur

Meer informatie en aanmelding
Voor meer informatie kunt u terecht bij Esther Dulfer van het Servicepunt Vrijwilligerswerk,
e.dulfer@rzijn.nu, 0599-582460. Graag horen we uiterlijk 23 januari of uw organisatie van deze uitnodiging gebruik maakt en met hoeveel personen u komt.

We zien u graag op de bijeenkomst op 30 januari a.s.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de andere partners in Sterk Vrijwilligerswerk

Esther Dulfer, coördinator Servicepunt Vrijwilligerswerk

 

 

 

 

Sterk Vrijwilligerswerk heeft ten doel vrijwilligersorganisaties te versterken om de lokale leefbaarheid te vergroten.

 

Het is een initiatief van provincie Groningen, Huis voor de Sport Groningen, Groninger Dorpen, CMO STAMM, KNVB Noord, Scouting Regio Groningen, Muziekbond Groningen en Drenthe, VRIJDAG - het huis van de amateurkunst voor Groningen, NOC*NSF , NOV, Movisie en LKCA. Sterk Vrijwilligerswerk werkt samen met lokale steunpunten vrijwilligerswerk.