Succesvolle themabijeenkomst fondsenwerving voor vrijwilligersorganisaties

Vrijwel alle vrijwilligersorganisaties zijn (deels) afhankelijk van fondsen en/of giften. Daarom organiseerde het Servicepunt Vrijwilligerswerk van Stichting Rzijn, samen met CMO-STAMM, Stichting Vrijdag en Huis voor de Sport een bijeenkomst met het thema: Fondsenwerving.

De rode draad in het verhaal is dat fondsen graag geld verstrekken aan goed onderbouwde aanvragen, maar een aanvraag moet voldoen aan verschillende criteria.

Er werd informatie verstrekt, er werden tips gegeven, voorbeelden en ervaringen uitgewisseld. Het aanvragen van een subsidie bij een fonds wordt zelfs vergeleken met een sollicitatieprocedure! Kortom een geslaagde en leerzame avond. Er is veel informatie te vinden op internet over fondsen. Het Servicepunt Vrijwilligerswerk heeft een boekwerk met praktisch alle fondsen in Nederland die op afspraak is in te zien.