Waardering voor Stichting Vrijwilligers Activiteiten Zwembad Moekesgat

Stichting Vrijwilligers Activiteiten Zwembad Moekesgat in zonnetje gezet.

De Stichting is nu 2 jaar actief en is verantwoordelijk voor de vele activiteiten in het zwembad in Ter Apel, zoals de Midzomernachtduik, de zwem4daagse en de activiteit met de grote opblaasballen, de zogenaamde ‘aquabubbles’. De organisatie is gestart omdat ze vonden dat het zwembad, deze prachtige voorziening in Ter Apel, meer kan betekenen voor de gemeenschap dan het vrij zwemmen en de standaard zwemlessen vanuit de gemeente. Een deel van de mensen is naast vrijwilliger voor de Stichting, ook werknemer van de gemeente Westerwolde, maar hun inzet voor de Stichting is buiten werktijd en volledig vrijwillig. Ze zijn erg blij met de activiteiten tot nu toe, dankzij hun enthousiaste inzet en de onmisbare bijdrages vanuit verschillende fondsen. Met trots wordt specifiek de zonnebrand dispenser genoemd waar iedereen, “als het eigen flesje is vergeten”, kosteloos gebruik van kan maken. Nu de ‘winterperiode’ aanbreekt gaat de Stichting zich richten op nieuwe activiteiten voor het seizoen in 2020. Zij zoekt nog wel nieuwe mensen die mee willen denken en mee willen aanpakken om nog meer activiteiten voor de zomer aan onze bewoners in de gemeente te kunnen aanbieden. Het Servicepunt bracht de groep vrijwilligers een cadeautje in de vorm van 200 euro. Een gebakje bij de koffie, een oorkonde met het Vrijwilligers-Oké keurmerk en een klein persoonlijk aandenken maakten deze waardering compleet.