Vrijwilligerswerk Het Hogeland

Voor bewoners en organisaties in de gemeente Het Hogeland

Vrijwilligerswerk in Het Hogeland:

  • Bemiddelt vrijwilligers en (vrijwilligers)organisaties in de gemeente Het Hogeland
  • Organiseert de landelijke vrijwilligersactie NLdoet van het Oranje Fonds.
  • Promoot vrijwilligerswerk en organiseert wervingsbijeenkomsten in samenwerking met maatschappelijke organisaties.
  • Regelt maatschappelijke stages
  • Informeert vrijwilligers en (vrijwilligers)organisaties over vrijwilligersverzekering, vrijwilligersbeleid enz.

Ons adres is: Werkplein Ability, in het gebouw naast het station van Winsum.

Nieuws:

Op zaterdag 5 oktober 2019 van 13.30 uur -17.00 uur is er een feestelijke vrijwilligersmiddag op het Landgoed Verhildersum, voor zowel vrijwilligersorganisaties als vrijwilligers, met als thema ontmoeten, verbinden en waarderen.

                                                   U bent welkom!

Er is o.a ,theater, lekker eten, muziek en de borg en het museum zijn die dag voor iedereen toegankelijk.