17 juni 2016

Dit evenement is al geweest!

Congrestival ‘Dorpen in beeld, inwoners van gemeente Winsum voorop’

In de gemeente Winsum gebeurt er veel op het gebied van inwonersparticipatie. De dorpsbelangenverenigingen en inwoners(groepen) zijn erg actief. Bijna alle dorpen in de gemeente hebben een dorpsvisie ontwikkeld of zijn daar druk mee bezig. Inwoners steken daar op vrijwillige basis en belangeloos veel energie en tijd in.

En dat mag gezien worden! Daarom organiseert de gemeente Winsum samen met de dorpen op vrijdag 17 juni a.s. het  Congrestival Dorpen in beeld inwoners voorop.  

Een congres in en rondom het gemeentehuis van Winsum met een inspirerende en feestelijke tint!

Iedereen die zich voor de leefbaarheid van de gemeente Winsum inzet of dit nog meer wil doen; vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties, dorps- en buurtverenigingen,

ondernemers,  individuele inwoners van de gemeente Winsum die het reilen en zeilen in de

eigen woon- en leefomgeving een warm hart toedraagt is van harte welkom.

Het programma wordt om 15.00 uur geopend door gedeputeerde Eelco Eikenaar samen met wethouder Marc Verschuren. Frits Roelfsema informeert met de lezing  “De toekomst is al begonnen!” over de trends op het gebied van vervoer, gezondheid,

energie etc. Het middaggedeelte wordt afgesloten met een informele borrel en een lopend buffet.

Het avondprogramma van 18.30 uur tot 20.30 uur staat vooral in het teken van ontmoeten,

verbinden, delen van ervaringen en het zichtbaar maken van alle initiatieven in de gemeente Winsum. Actieve inwoners, organisaties en verenigingen in Winsum krijgen

een podium om hun activiteiten en plannen te presenteren.

Aanmelden kan t tot 10 juni 2016 aanmelden via www.winsum.nl Aan deelname zijn geen kosten verbonden.