20 september 2017

Dit evenement is al geweest!

Zet vrijwillige inzet in het Hogeland op de kaart

In het kader van het provinciale project ‘Sterk Vrijwilligerswerk’ nodigen wij u uit voor de bijeenkomst ‘Zet vrijwillige inzet in Het Hogeland op de kaart’.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u als betrokken inwoner, initiatiefnemer, vrijwilliger of vrijwilligerscoördinator de gelegenheid om uw ervaring en ideeën op het gebied van vrijwillige inzet te delen met raadsleden, werkgroepleden visie Burgerkracht en andere betrokken inwoners van de huidige gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.

  

Datum       Woensdag 20 september 2017 van 17.00 tot 19.30 uur 

Locatie       Dorpshuis Zijlvesterhoek, Achterweg 1 te Onderdendam

Kosten       Met dank aan de provincie Groningen is deelname gratis

Wat is de bedoeling?

Vrijwilligersorganisaties en actieve bewoners in alle maatschappelijke terreinen, zoals onderwijs, belangenorganisaties, kerken, sport, cultuur, natuur en zorg en welzijn zijn van groot belang voor de leefbaarheid binnen onze gemeenten en straks de gemeente Het Hogeland. Het belang van vrijwillige inzet en vrijwilligerswerk wordt steeds groter, omdat er in toenemende mate een beroep wordt gedaan op vrijwillige inzet.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de gelegenheid om uw ervaringen, zorgen, goede ideeën of vragen met betrekking tot vrijwillige inzet en vrijwilligerswerk te bespreken met elkaar. 

Hoe ziet u uw organisatie in de nieuwe gemeente?

Welke vragen leven bij andere vrijwilligersorganisaties en initiatieven?

Op welke wijze zou er samengewerkt kunnen worden? Hoe werft u vrijwilligers en houdt u ze betrokken, enz. 

Uw ervaring is waardevol voor de lokale politiek, beleidsmakers en andere initiatiefnemers en vrijwilligersorganisaties in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.

Het project ‘Sterk Vrijwilligerswerk’ haalt graag  uw ideeën en vragen op voor een eventuele vervolgbijeenkomst of themaworkshop.

Wat kunt u verwachten?

We hebben een afwisselend programma in voorbereiding, met veel ruimte voor onderlinge uitwisseling.

16.30 uur    Inloop met koffie/thee  

17.00 uur    Opening door Aletta van den Berg, CMO STAMM

17.15 uur    Het Hogeland in vogelvlucht: Sociaal Planbureau Groningen

17.20 uur    Pitch door Wieke Paulusma, raadslid D66 in de gemeente Groningen 

17.30 uur    Presentatie van Willem Jan de Gast, Movisie

18.15 uur    Soep met een broodje

18.30 uur    Gelegenheid om uw ervaringen, zorgen of ideeën te delen met raadsleden, werkgroep Visie Burgerkracht en andere organisaties.

 19.30 uur   Afsluiting  met een drankje

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst op 20 september kan tot 18 september via onderstaande link:

https://cmostamm.nl/evenementen/zet-vrijwillige-inzet-in-het-hogeland-op-de-kaart/

‘Sterk Vrijwilligerswerk’, in samenwerking tussen de steunpunten vrijwilligerswerk, gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE), dorpscoördinatoren van BMWE, de griffies, Vereniging Groninger Dorpen, Huis voor de Sport en CMO STAMM.

‘.