19 september 2017

Dit evenement is al geweest!

Dorpenmarkt in gemeente De Marne

De gemeente De Marne start met het project 'Werken aan de Dorpen'. Dit project duurt 1,5 jaar en heeft als doel om de dorpen te helpen (actuele) dorpsvisies of plannen te maken én dorpsplannen die de leefbaarheid en vitaliteit vergroten te helpen uitvoeren. De gemeente gaat alle 21 dorpen vragen om met concrete plannen te komen en deze plannen vóór 15 oktober a.s. in te dienen. Deze invulling van de plannen vindt plaats in samenhang en combinatie met opgaven en wensen vanuit de gemeente (bijvoorbeeld Veilig door De Marne, wegenbeheer, thema's als groen, beweging & sport, gezonde voeding, economische activiteit, kunst & cultuur, etc.). Voor de uitvoering van de diverse projecten is ca € 1.000.000 beschikbaar. Plannen die niet in aanmerking komen voor een bijdrage uit Werken aan de Dorpen wil de gemeente  op weg helpen om deze anderszins te realiseren. Op 19 september a.s. is er vanaf 19:30 uur een Dorpenmarkt waar de dorpen elkaar kunnen ontmoeten. Er zullen ook marktkramen staan met o.a. subsidiegevers, info over energie en duurzaamheid en de dorpen kunnen aan elkaar hun ideeën laten zien. Hulp nodig bij je plannen of dorpsvisie? Meer weten over andere subsidiemogelijkheden? Nieuwsgierig naar inspirerende voorbeelden uit de provincie? Voel je welkom om contact met Groninger Dorpen te zoeken via e-mail info@groningerdorpen.nl óf bel 050 306 29 00