19 oktober 2017

Dit evenement is al geweest!

Vrijwilligerswerk staat goed op je CV! Ontmoet de steunpunten vrijwilligerswerk tijdens Jobcafé Groningen

De steunpunten vrijwilligerswerk in de provincie Groningen bemiddelen tussen vrijwilligers en organisaties en hebben een gezamenlijke website www.vrijwilligersgroningen.nl Op deze website staan uiteenlopende vacatures in alle maatschappelijke sectoren.

Door je in te zetten als vrijwilliger kan kennis, vaardigheden en ideeën worden opgedaan.  Vrijwilligerswerk kan in de overbruggingsperiode van ‘studie naar werk’ of van ‘werk naar werk’ bijdragen aan het behoud van het werkritme en het verbreden van het  netwerk.

Verder biedt vrijwilligerswerk mogelijkheden voor re-integratie en loopbaanoriëntatie. Naast het feit dat vrijwilligersorganisaties en burginitiatieven behoefte hebben aan enthousiaste vrijwilligers, ondervangt vrijwilligerswerk gaten op een CV.

De Steunpunten Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen hebben als maatschappelijke makelaars een breed netwerk van maatschappelijke organisaties en bieden informatie en advies  bij het vinden van vrijwilligerswerk, dat aansluit bij je loopbaanwensen.

Maak een afspraak via www.vrijwilligersgroningen.nl of ontmoet ons tijdens Ambitie Jobcafé Groningen op woensdag 18 en donderdag 19 oktober van 10.00 tot 17.00 uur in de Martinikerk te Groningen.