31 mei 2018

Dit evenement is al geweest!

Informatiebijeenkomst over vrijwilligerswerk bij Stichting Winsum Zuidoost

Stichting Winsum Zuidoost zet zich in om de leefbaarheid in de wijken Ripperda, Potmaar en Lombok te vergroten door diverse activiteiten aan op het gebied van Verkeer & Veiligheid, Schoon & Groen en Sociaal & Cultureel.  De werkgroep Natuureducatie wil vanaf september 2018 buitenlessen verzorgen voor leerlingen op natuurterreinen in en om Winsum. Met deze lessen hoopt de werkgroep kinderen en jongeren bewust te maken van natuur, milieu en duurzaamheid in de eigen leefomgeving. Na de buitenles volgen theoretische lessen op school en werkgroep Natuureducatie stelt hiervoor leskisten beschikbaar. Ook wil de werkgroep in het najaar avn 2018 starten met een Rangersgroep. Dit is een groep van maximaal 20 jongeren in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar die zich 2x per maand op de zaterdagochtend meer kennis willen opdoen en zich willen inzetten voor de  natuur, milieu en duurzaamheid in hun eigen leefomgeving. Om de buitenlessen op de natuurterreinen en de Rangergroep mogelijk te maken zoekt de werkgroep Natuureducatie enthousiaste vrijwilligers. Vrijwilligers voor het beheer van het leskistendepot, vrijwilligers  voor de buitenlessen en begeleiders voor de Rangergroep. 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van vrijwilligerswerk bij Stichting Winsum Zuidoost?  Kom geheel vrijblijvend naar de informatiebijeenkomst op donderdag 31 mei 2018 in t Oldehof 49 te Winsum.  De bijeenkomst start om 20:00 uur tot circa 21:30 uur.  Voor meer informatie en het aanmelden voor de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Peter Dijkstra  bereikbaar via natuureducatiewinsum@gmail.com