Vrijwilligerswerk & Participatie Het Hogeland, regio Winsum Vacature nr. 12010

Bestuurslid communicatie en PR

Alzheimer Nederland

Spoed Vacature nr. 12010
Doelgroepen Mensen met een psychische beperking, ouderen 55+, volwassenen
Activiteiten Bestuur, PR, communicatie en media
Voorzieningen Scholing, onkostenvergoeding, reiskosten
Periode Voor onbepaalde tijd
Aanvangsdatum In overleg
Uren per week In overleg
Geschikt als vakantiewerk? Nee
Doorlopend vrijwilligers nodig? Ja
Thuis werken mogelijk? Ja
Werktijden zelf in te delen? Nee
Locatie Winsum

Taken en werkzaamheden

  • Verzorgen van de communicatie over de activiteiten in jouw regio
  • Adviseren over de werkgroepen van de Alzheimer Cafés over het bereiken van de doelgroep
  • Overige activiteiten zoals het schrijven persberichten, actualiseren website, opstellen afdelingsnieuwsbrief en dergelijke.

Vaardigheden en kwaliteiten

Heb je hart voor mensen met dementie? Wil je een steentje bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Als bestuurslid Communicatie en PR ontwikkel je een passende communicatiestrategie voor de activiteiten in onze regio en coördineer je de daaruit voortkomende werkzaamheden. Je draagt bij aan een goede informatievoorziening op de website en social media en bewaakt de huisstijl van Alzheimer Nederland.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

  • Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of deskundigheidsbevordering.
  • Ondersteuning van de coördinator Regionale activiteiten en overige medewerkers van kantoor.
  • Informatie via het Vrijwilligersplein.
  • Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten.
  • Een tweejaarlijkse landelijke vrijwilligersdag.
  • Je ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief en het vrijwilligersnieuws in je mailbox.
  • Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je Curriculum Vitae.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op: groningen@alzheimer-nederland.nl.

Achtergrondinformatie organisatie

Doelstelling organisatie

Alzheimer Nederland is een belangenorganisatie en heeft als doel bij te dragen aan een positieve beeldvorming over dementie en emancipatie van mensen met dementie, verspreiden en aanbieden van informatie over dementie en de gevolgen voor mensen met dementie en hun naaste omgeving, ondersteunen van mensen met dementie en hun naaste omgeving door het (laten) aanbieden van een laagdrempelig en gevarieerd hulp- en dienstverleningsaanbod, collectieve belangenbehartiging ten behoeve van mensen met dementie en hun naaste omgeving en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek bij dementie en het vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk.


Belangrijkste activiteiten

Het organiseren van Alzheimer Cafés in de provincie Groningen, geven van voorlichting en ondersteuning en op komen voor het belang van dementerenden en hun naasten. Daarnaast maakt Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar dementie mogelijk.

Op deze vacature reageren? Voor deze vacature kun je niet zelf contact opnemen met de organisatie. Onze medewerkers bemiddelen tussen jou en de organisatie. Reageer nu