Vrijwilligerswerk & Participatie Het Hogeland, regio Winsum Vacature nr. 12469

Vrijwilliger Taalhuis Leens

MJD

Vacature nr. 12469
Doelgroepen Mensen met een migratieachtergrond, volwassenen
Activiteiten Taalondersteuning
Voorzieningen Scholing, vrijwilligerscontract, reiskosten
Periode Voor onbepaalde tijd
Aanvangsdatum In overleg
Uren per week Minimaal 2 uur, maximaal 4 uur
Geschikt als vakantiewerk? Nee
Doorlopend vrijwilligers nodig? Ja
Thuis werken mogelijk? Nee
Werktijden zelf in te delen? Ja
Locatie Taalhuis in bibliotheek van Leens

Taken en werkzaamheden

Goede beheersing van taal is voor iedereen belangrijk. Als je laaggeletterd bent heb je moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Laaggeletterden ervaren vaak problemen, omdat ze bijvoorbeeld moeite hebben met het invullen van formulieren of het begrijpen van informatie van de school van hun kinderen. Met het Taalhuis willen we de laaggeletterdheid in het Hogeland verminderen.

Voor het bieden van de juiste taalondersteuning zoekt het Taalhuis het Hogeland voor het Taalhuis in Leens enthousiaste vrijwilligers. Taalhuisvrijwilligers gaan één op één of in groepsverband ondersteuning bieden bij het beter leren lezen, schrijven en/of spreken van de Nederlandse taal.

Vereiste opleiding: mbo

Vaardigheden en kwaliteiten

Ben jij:

- vriendelijk en geduldig

- heb je hart voor taal

- vind je het leuk om mensen te ondersteunen bij taal

- ben je minimaal 2 uur per week beschikbaar

- ben je per email, app en/of telefoon goed bereikbaar

- beschik je over minimaal MBO 3 niveau

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Je komt in aanraking met mensen uit een andere cultuur of met een andere achtergrond. Je mag er aan bijdragen dat iemand plezier beleeft aan het beter leren schrijven, lezen en/of rekenen. Bij de begeleiding staat de vraag van de deelnemer centraal.

Aanvullende opmerkingen

Vind je het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de maatschappij? Als taalvrijwilliger kun je hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Achtergrondinformatie organisatie

Doelstelling organisatie

Adviseren en ondersteunen van individuen, groepen en buurten door middel van beroepskrachten en vrijwilligers.


Belangrijkste activiteiten

Het bieden van ondersteuning bij het beter lezen, schrijven en rekenen in de Taalhuizen en het bieden van maatschappelijke ondersteuning en activering van statushouders in het Hogeland.

Op deze vacature reageren? Voor deze vacature kun je niet zelf contact opnemen met de organisatie. Onze medewerkers bemiddelen tussen jou en de organisatie. Reageer nu