23 maart 2017

Dit evenement is al geweest!

Uw buren, familie en vrienden als de nieuwe “vrijwillige professionals” ?

Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn en het landelijke programma “Zorg Verandert”  organiseren op 23 maart 2017 van 15:00 tot 17:00 uur de bijeenkomst “Uw buren , familie en vrienden als de nieuwe vrijwillige professionals?”

Er is veel verandert op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Zo moeten mensen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen, deelnemen aan de participatiesamenleving en wordt er in toenemende mate een beroep gedaan op vrijwillige hulp en zorg.

Tijdens de bijeenkomst zal  Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar van de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, een verhaal houden over “Helpen als ambacht”.

Na deze presentatie is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën.  Hoe ervaart u de veranderingen op het gebied van zorg, welzijn en wonen? Welke taken kunnen wel of niet door vrijwilligers uitgevoerd worden en zijn er  grenzen aan de inzet van vrijwilligers? En samengewerkt worden zodat ieders kennis en kunde optimaal  wordt benut?

Verder wordt u geïnformeerd over de dialoogmethode die binnen het programma “Zorg Verandert” wordt gebruikt.  

De bijeenkomst Uw buren, familie en vrienden als de nieuwe “vrijwillige professionals” ? wordt gehouden in het CCZ, Jellemaweg 3 te Zuidhorn en u bent vanaf 14:30 uur van harte welkom.

Aanmelden kan tot  21 maart bij het Steunpunt Welzijn  via email steunpuntwelzijn@swgz.nl  of telefonisch op 0594-505866 (bereikbaar tijdens werkdagen van 09:00 tot 12:00 uur).