18 oktober 2017

Dit evenement is al geweest!

Vrijwilligerswerk is ook werkervaring! Ontmoet de Steunpunten Vrijwilligerswerk tijdens Jobcafé Groningen

'Gebrek aan relevante werkervaring' krijgen net afgestudererden vaak te horen wanneer ze na een sollicitatie worden afgewezen. Steeds meer starters op de arbeidsmarkt willden deze reden voor afwijzing ondervangen en zetten zich al tijdens de studie of daarna in als vrijwilliger om werkervaring op te doen.Door je in te zetten als vrijwilliger kan kennis, vaardigheden en ideeën worden opgedaan.Verder kan vrijwilligerswerk in de overbruggingsperiode van  'studie naar werk of van 'werk naar werk' bijdragen aan het behoud van het werkritme en het verbreden van het netwerk.Vrijwilligerswerk biedt ook mogelijkheden voor re-integratie en loopbaanoriëntatie.  Naast het feit dat vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven behoefte hebben aan enthousiaste vrijwilligers, ondervangt vrijwilligerswerk gaten in je CV.?De Steunpunten Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen denken graag met je mee wat het vrijwilligerswerk voor jou kan betekenen. Maak een afspraak via www.vrijwilligersgroningen.nl of ontmoet ons op woensdag 18 en donderdag 19 oktober 2017 tijdens Jobcafé in de Martinikerk te Groningen, hét banen-event van Noord-Nederland. ?Kijk voor meer deelnemers en informatie op www.ambitiejobcafe.nl