Steunpunt Vrijwilligerswerk Oldambt Vacature nr. 11807

Coördinator Steun aan Ouders / Voorleesproject

Humanitas afd. Oldambt

Spoed Vacature nr. 11807
Doelgroepen Kinderen van 0 tot 4 jaar, kinderen van 4 tot 12 jaar, volwassenen
Activiteiten Bezoekwerk, coaching en mentoring, taalondersteuning
Voorzieningen WA-verzekering, ongevallenverzekering, scholing, onkostenvergoeding, reiskosten
Periode Voor onbepaalde tijd
Aanvangsdatum In overleg
Uren per week Minimaal 6 uur, maximaal 8 uur
Geschikt als vakantiewerk? Nee
Doorlopend vrijwilligers nodig? Nee
Thuis werken mogelijk? Ja
Werktijden zelf in te delen? Ja
Locatie vanuit huis

Taken en werkzaamheden

Humanitas afd. Oldambt zoekt met spoed een vrijwillige coördinator voor de projectgroep Steun aan Ouders/Voorlezen. De vrijwilligers van Steun aan Ouders geven een steuntje in de rug bij het opvoeden van kinderen. In het Voorlees project leest een vrijwilliger voor aan kinderen bij hun thuis, het draagt bij aan de taalontwikkeling van de kinderen.  

De coördinator is verantwoordelijk voor de de kennismakingsgesprekken met deelnemers (hulpvragers),  de koppeling tussen vrijwilligers en deelnemers, voortgang van de ondersteuning, de coördinatie van werkzaamheden en begeleiding van de vrijwilligers. Hij/zij zorgt voor de agenda en de uitnodiging van het overleg met de vrijwilligers en leidt het overleg. Ook zorgt hij/zij voor de contacten met het bestuur van de afdeling. Het stimuleren van het volgen van de door Humanitas aangeboden scholing door de vrijwilligers behoort ook tot de taken.   

Vereiste opleiding: mbo

Vaardigheden en kwaliteiten

Op basis van respect en gelijkwaardigheid ondersteuning kunnen bieden. Interesse hebben in mensen en problemen van zich af kunnen zetten. Goed kunnen luisteren. Over organisatorische kwaliteiten beschikken en kunnen enthousiasmeren en binden. Goed kunnen omgaan met grenzen tussen vrijwilligerswerk en professionele hulpverlening. Kennis van de sociale kaart is een pré.   

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Als coördinator lever je een zinvolle bijdrage aan het vergroten van kansen voor kinderen. Je hebt contact met gezinnen, vrijwilligers, bestuur en andere organisaties. De taken zijn zowel inhoudelijk als organisatorisch van aard. Binnen dit geheel ben je als coördinator de spil om alle taken zodanig met elkaar te verbinden om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen. Humanitas biedt zowel online trainingen als basisintroductie bijeenkomsten, bijscholing en bijeenkomsten over het omgaan met praktijksituaties.     

Aanvullende opmerkingen

Binnen de projectgroep Steun aan Ouders / Voorlezen kan in overleg met de vrijwilligers een verdeling van bovengenoemde taken worden besproken. 

Achtergrondinformatie organisatie

Doelstelling organisatie
Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief hun eigen leven vormgeven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar en levert diensten van mens-tot-mens op gebied van welzijn en zorg. Het vrijwilligerswerk is gebaseerd op vier waarden: gelijkwaardigheid, regie houden over eigen leven, verantwoordelijk voor jezelf en anderen en vraaggericht werken.

Belangrijkste activiteiten
Humanitas heeft de volgende projectgroepen: Thuisadministratie, hulp bij de geldzaken en administratie. Steun aan Ouders, hulp bij opvoeden en voorlezen. Samen Doen, een steuntje in de rug bij eenzaamheid. Vriendschapskring, gezellige avond of uitstapjes met mensen met een licht verstandelijke beperking. Verlies en Rouw, ondersteuning bij verwerking van een verlies. Robinia, theehuis bij de begraafplaats aan de Acacialaan Winschoten, elke zaterdag- en zondagmiddag open voor bezoekers van de begraafplaats.
Op deze vacature reageren? Je kunt direct contact opnemen met de organisatie via onderstaande gegevens.

Informatie over de organisatie

Humanitas afd. Oldambt
AKerkhof ZZ 22
9711 JB Groningen

Contactpersoon voor deze vacature

Naam: Ieneke Pluimert
Telefoon: 0597 331 461
Bereikbaarheid: Tijdens kantooruren