Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Westerkwartier/Leek Vacature nr. 10830

Voorleesvrijwilliger

Humanitas Westerkwartier

Spoed Vacature nr. 10830
Doelgroepen Kinderen van 0 tot 4 jaar, kinderen van 4 tot 12 jaar
Activiteiten Coaching en mentoring, educatief werk
Voorzieningen WA-verzekering, vrijwilligerscontract
Periode Voor onbepaalde tijd
Aanvangsdatum In overleg
Uren per week Minimaal 1 uur, maximaal 2 uur
Geschikt als vakantiewerk? Nee
Doorlopend vrijwilligers nodig? Ja
Thuis werken mogelijk? Nee
Werktijden zelf in te delen? Ja
Locatie Westerkwartier

Taken en werkzaamheden

Heb je affiniteit met taal en wil je kinderen helpen met hun taalontwikkeling? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 1 keer in de week een uurtje gaan lezen met een kind die een taalachterstand dreigt op te lopen. 

Voorlezen: Als voorleesvrijwilliger help je jonge kinderen spelenderwijs met hun taalontwikkeling en laat je hen kennismaken met het plezier in het lezen. Door voor te lezen, te praten over het verhaal en over hun eigen belevenissen en spelletjes te doen. De ouders zijn aanwezig tijdens het voorleesuurtje en je betrekt hen er zoveel mogelijk bij.

Samen lezen: Kinderen die zelf kunnen lezen hebben soms moeite om daadwerkelijk te begrijpen wat ze lezen. Hun woordenschat is te klein of ze hebben te weinig algemene kennis. Bij Samen Lezen help je kinderen van 7-12 jaar met begrijpend lezen. Je doet dat op een ongedwongen manier door om beurten te lezen, te praten over het verhaal en over de wereld om hen heen en door taalspelletjes te doen. 

Vaardigheden en kwaliteiten

Affiniteit hebben met kinderen, lezen en taal. 

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Je komt in contact met zowel de ouders als met het kind.
Je krijgt individuele ondersteuning door een vrijwillig coordinator en krijgt een introductiecursus.
Er worden regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd, waar veel ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen. 

Aanvullende opmerkingen

1 tot 2 uur per week beschikbaar zijn. 

Achtergrondinformatie organisatie

Doelstelling organisatie

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar.


Belangrijkste activiteiten

De humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg.

Op deze vacature reageren? Voor deze vacature kun je niet zelf contact opnemen met de organisatie. Onze medewerkers bemiddelen tussen jou en de organisatie. Reageer nu