Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Westerkwartier/Leek Vacature nr. 11224

Scholenwerker

Amnesty International werkgroep Leek - Noordenveld

Spoed Vacature nr. 11224
Doelgroepen Jongeren 12 tot 16 jaar, kinderen van 4 tot 12 jaar
Activiteiten Voorlichting
Voorzieningen Ongevallenverzekering
Periode Voor onbepaalde tijd
Aanvangsdatum In overleg
Uren per week Minimaal 1 uur, maximaal 2 uur
Geschikt als vakantiewerk? Nee
Doorlopend vrijwilligers nodig? Ja
Thuis werken mogelijk? Nee
Werktijden zelf in te delen? Ja
Locatie Basisscholen Leek en Noordenveld

Taken en werkzaamheden

Werkgroeplid dat zich bezighoudt met het benaderen van scholen voor voorlichting van het werk van Amnesty International.

Vaardigheden en kwaliteiten

  • Affiniteit met het werk van Amnesty International
  • Affiniteit met de doelgroep: Kinderen en jongeren van 4 tot en met 16 jaar

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

  • Strijden tegen onrecht
  • Mensen beschermen en versterken
  • Opkomen voor mensenrechten

Aanvullende opmerkingen

Er is eenmaal per maand een vergadering op de avond op een wisselende locatie, bij een van de werkgroepleden.

Achtergrondinformatie organisatie

Doelstelling organisatie

MISSIE EN WERKWIJZE AMNESTY : Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociaal-economische rechten onder Amnesty’s mandaat.


Belangrijkste activiteiten

Amnesty International werkgroep Leek/Roden bestaat uit een groep enthousiaste mensen die vanuit verschillende ideële standpunten het werk doen om schendingen van de mensenrechten aan de kaak te stellen. Ondanks de ernst van het werk is er veel plezier en wordt er veel geleerd. Voorlichting, activiteiten, collectes etc.

Op deze vacature reageren? Voor deze vacature kun je niet zelf contact opnemen met de organisatie. Onze medewerkers bemiddelen tussen jou en de organisatie. Reageer nu