Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Westerkwartier/Leek Vacature nr. 3041

Eerste Hulp bij calamiteiten, opvang en verzorging

Rode Kruis afd. Westerkwartier

Vacature nr. 3041
Doelgroepen Iedereen
Activiteiten Hulpverlening en verzorging
Voorzieningen WA-verzekering, ongevallenverzekering, scholing, onkostenvergoeding
Periode Voor onbepaalde tijd
Aanvangsdatum In overleg
Uren per week In overleg
Geschikt als vakantiewerk? Nee
Doorlopend vrijwilligers nodig? Nee
Thuis werken mogelijk? Nee
Werktijden zelf in te delen? Nee
Locatie Westerkwartier

Taken en werkzaamheden

Als vrijwilliger wordt u ingezet bij eventuele noodhulp en calamiteiten. 

U volgt  een introductiecursus + EHBO cursus. Eén keer per week training en scholing.

U heeft twee keer per jaar een oefening op een lesavond.

Van de vrijwilliger wordt gevraagd om 20 uur inzet bij activiteiten en evenementen. 

Vaardigheden en kwaliteiten

Om kunnen gaan met een portofoon. Goede beheersing van de Nederlandse taal. Geïnteresseerd zijn in medisch werk en het Rode Kruis. Leeftijd minimaal 18+.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Je krijgt de mogelijkheid om na de cursus een opleiding te volgen als verbindingsmedewerker. Bovendien bouw je veel kennis en ervaring op.

Achtergrondinformatie organisatie

Doelstelling organisatie

Onze missie is het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Daartoe mobiliseren we de kracht van menslievendheid en solidariteit: we creëren een ruimte waarin mensen in nood, vrijwillige hulpverleners en donoren samenkomen en invulling geven aan ons aller verantwoordelijkheid om anderen te helpen. Onze visie gaat ervan uit dat het merendeel van onze hulpverlening door vrijwilligers wordt verleend. De centrale drijfveer hierbij is hun betrokkenheid bij de medemens, hun gevoel van menslievendheid. Door vrijwilligers in te zetten mobiliseren wij de kracht van medemenselijkheid, "the power of humanity".


Belangrijkste activiteiten

Het Nederlandse Rode Kruis is een grote organisatie met veel vrijwilligers. Bij het landelijk bureau in Den Haag coördineren medewerkers alle nationale en internationale Rode Kruisactiviteiten.

Op deze vacature reageren? Voor deze vacature kun je niet zelf contact opnemen met de organisatie. Onze medewerkers bemiddelen tussen jou en de organisatie. Reageer nu