Vrijwilligersvacatures zoeken

Vacatures van Vrijwilligerscentrale Slochteren

Filters

Filter opties

Zoekveld

Periode

Werksoorten

Doelgroepen

Activiteiten

Er zijn 19 vacatures voor je gevonden 19
Gastvrouw/gastheer info- en speelmiddag (Slochteren) Vrijwilligerssteunpunt Slochteren Ontvangen van ouders en kinderen, schenken van koffie en thee, mede-organiseren van activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Signaleren van hulpvragen en wensen van ouders en kinderen en deze doo...
3 tot 6 maanden
Bekijk vacature
Gastvrouw/gastheer info- en speelochtend (Slochteren) Vrijwilligerssteunpunt Slochteren Ontvangen van ouders en kinderen tijdens de speelochtend, koffie en thee schenken. Voor specifieke hulpvragen kunt u een medewerker van het sociaal team inschakelen.
3 tot 6 maanden
Bekijk vacature
Algemeen medewerker/medewerkster A-Hoeve We beschikken over een duurzame minicamping met een terrein van 2 hectare in Luddeweer (www.a-hoeve.nl). We wekken de energie voor de camping duurzaam op en zuiveren het afvalwater dmv een helofytenfi...
Voor onbepaalde tijd
Bekijk vacature
Voorleesvrijwilliger Fraeylemaborg Wekelijks voorlezen aan kleine kinderen in een gezin waar het Nederlands niet de moedertaal is.
Voor onbepaalde tijd
Bekijk vacature
Bestuurslid kunstmarktcommissie Fraeylemaborg De commissie organiseert  de jaarlijkse kunstmarkt bij de Fraeylemaborg
Korte klus
Bekijk vacature
Vrijwillige Thuishulp gemeente Slochteren Welzijn en Zorg Slochteren De Vrijwillige Thuishulp levert een bijdrage aan het zo lang mogelijk thuis kunnen wonen van ouderen. De werkzaamheden kunnen bestaan uit: -Vervoer naar het ziekenhuis of andere instelling: bezoek o...
Voor onbepaalde tijd
Bekijk vacature
Medewerker Artotheek (Slochteren) ARTOS Tijdens openingstijden van de Artotheek innemen van uitgeleende kunstwerken en administratief vastleggen in de computer. En bij uitleen van kunstwerken adviseren omtrent het werk, administreren in de...
Voor onbepaalde tijd
Bekijk vacature
Secretaris/ notulist Platform ouderen Notuleren tijdens vergaderingen van het Platform ( 7x per jaar) Versturen per email van de uitnodigingen, agenda, actiepunten en de stukken naar de leden (in overleg met de voorzitter) Actief betr...
Voor onbepaalde tijd
Bekijk vacature
Lid werkgroep amateurkunst - Slochteren Stichting Cultureel Slochteren De amateurkunst bevorderen door op drie plaatsen in de gemeente tentoonstellingen te organiseren in Slochteren, Siddeburen en Overschild. De collectie wordt eens in de drie maanden ververst.
Voor onbepaalde tijd
Bekijk vacature
Schoonmaken van de kantine - Schildwolde P.S.V. SEO Onze kantine moet voldoen aan de wettelijke eisen voor hygiëne etc. De kantinecommissie van PSV SEO is op zoek naar iemand die kan ondersteunen bij het schoonmaken van de kantine, de keuken en de toil...
Voor onbepaalde tijd
Bekijk vacature
Parcourshulpen - Schildwolde P.S.V. SEO Als assistent van de parcoursbouwer ondersteun je tijdens springwedstrijden bij het opbouwen van het parcours. Op zijn aanwijzingen zet je de hindernissen op de juiste plek, afstand en hoogte. Tevens...
Voor onbepaalde tijd
Bekijk vacature
Medewerker catering - Schildwolde P.S.V. SEO Tijdens het concours hebben we onze eigen catering. Op het concours worden dranken geschonken, hamburgers, broodjes, snoepgoed en ijsjes verkocht. Als medewerker van de catering kun je ingedeeld w...
Voor onbepaalde tijd
Bekijk vacature
Bestuurslid (vrijwilligers) - Schildwolde P.S.V. SEO Bijwonen vergaderingen van het bestuur (in principe 1 x maandelijks, 2 x ledenvergadering per jaar). Er is een vergaderrooster voor het jaar 2011. Het bestuurslid heeft als taak vrijwilligersbeleid...
Voor onbepaalde tijd
Bekijk vacature
Lid werkgroep monumenten - Slochteren Stichting Cultureel Slochteren Het stimuleren van de kennis van monumenten in de gemeente Slochteren en het organiseren van activiteiten, zoals de monumentenfietstocht voor het basisonderwijs.
Voor onbepaalde tijd
Bekijk vacature
Bestuurslid zwembad De Tobbe Slochteren Stichting Instructiebad Slochteren Zwembad De Tobbe drijft op vrijwilligers. Momenteel zouden wij graag in contact willen komen met iemand die zitting wil nemen in het zwembadbestuur. In overleg bespreken wij welke taken jij op je zou...
Voor onbepaalde tijd
Bekijk vacature
Schoonmakers zwembad De Tobbe Slochteren Stichting Instructiebad Slochteren Zwembad De Tobbe drijft op vrijwilligers. Momenteel zouden wij graag in contact willen komen met mensen die de kleedruimtes en de toiletten een paar keer per seizoen zouden willen schoonmaken.
Voor onbepaalde tijd
Bekijk vacature
Lid Platform Werk en Inkomen Vrijwilligerssteunpunt Slochteren Het Platform Werk en Inkomen adviseert de gemeente Slochteren over allerlei onderwerpen rond de Participatiewet en re-integratie. We zoeken een lid om ons platform te versterken. Voorwaarde is dat u e...
Voor onbepaalde tijd
Bekijk vacature
Leiding bij scouting Fraeylema Vrijwilligerssteunpunt Slochteren Voorbereiden en uitvoeren van scoutingactiviteiten met (jonge) kinderen.
Voor onbepaalde tijd
Bekijk vacature
Museumassistent Vrijwilligerssteunpunt Slochteren Ontvangst bezoekers, kaartverkoop, museumwinkel, toezicht op tentoonstelling en collectie, telefoon.
Voor onbepaalde tijd
Bekijk vacature