Penningmeester CazemierBoerderij Tolbert

CazemierBoerderij

Bestuurslid van de stichting

financiele administratie in samenwerking met de administrateur

verantwoordelijk voor vastlegging inkomsten en uitgaven

adviseren bestuur

verzorgen van kwartaal- en jaarrapportages

contacten met de beheerder