Docent Computeronderwijs Volwassenen (veelal 50+)

Stichting Seniorweb Groningen

De docent kan ingezet worden bij kennisoverdracht (een-op-een ) bij onze Computerclub of bij een cursist thuis.
Het klassikaal lesgeven dan wel assisteren hierbij komt niet veel meer voor.

  • Doelgroep: ouderen 55+, volwassenen
  • Activiteiten: computer, website, ICT, educatief werk