Medewerker Buurtbemiddeling

MJD Stedelijke Projecten

Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier van conflicten oplossen, die kan worden ingezet als er problemen zijn tussen twee of meer buurtbewoners. Het herstelt het contact en de relatie tussen buren en draagt bij aan een veiligere, leefbare buurt met betrokken bewoners. Buurtbemiddeling werkt met vrijwilligers als bemiddelaar. Als vrijwillige bemiddelaar coördineert u de buurtbemiddelingen en geeft u informatie en advies over buurtbemiddeling.
De vrijwilliger die we zoeken gaat aan de slag in de stad Groningen.
Het takenpakket omvat:

  • Contact maken met aanvragers van buurtbemiddeling, uitleg geven over buurtbemiddeling en checken of een zaak geschikt is voor buurtbemiddeling.

  • Contact leggen met verwijzers voor verkrijgen van aanvullende informatie, terugkoppeling voortgang en het resultaat van bemiddeling.

  • Koppelen van bemiddelaars aan zaken, contact onderhouden met en behandelen van eventuele vragen/problemen van vrijwillige buurtbemiddelaars.

  • Bijhouden van het registratiesysteem.

  • Geven van voorlichting en advies over buurtbemiddeling; telefonisch, per e-mail of tijdens een voorlichtingsbijeenkomst.

  • Ontwikkelen van een relevant contact netwerk.