Medewerker(s) Handig in de Buurt

Stichting Talent in Actie
In grote lijnen help je met alle voorkomende klussen. Licht tuinwerk. Grofvuil ophalen/wegbrengen. Recyclen/hergebruik van materialen. Eenvoudig klussen in en om het huis. Dit alles ten behoeve van onze doelgroep die om psychische, fysieke of financiële redenen (nog) niet volledig mee kan draaien in de maatschappij.
  • Doelgroep: mensen met een lichamelijke beperking, ouderen 55+, volwassenen
  • Activiteiten: techniek en klussen, tuinwerk en buitenwerk, vervoer