Fondsenwerver kunst

Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH)
Fijn dat je interesse hebt in vrijwilligerswerk bij onze “Kunst Commissie Hoogkerk” (KCH). De KCH is een commissie die dit jaar al 25 jaar actief is en 5 leden telt. De KCH werkt daarbij in de gedachte van het bekende Groninger kunstenaarscollectief De Ploeg. Door toedoen van onze commissie zijn er vele kunstwerken in Hoogkerk gerealiseerd.De KCH kenmerkt zich door een prettige sfeer, een enthousiast team, waar iedereen zich welkom voelt en iedereen de mogelijkheid krijgt op zijn/haar niveau een (zelfstandige) bijdrage te leveren. Samen houden we de open, gezellige sfeer voor onze commissie in stand. Taak- en functieomschrijving: Al de benodigde werkzaamheden om fondsen te werven bij organisaties die in overeenstemming zijn met ons kunstproject. Hiertoe dienen de juiste fondsen te worden geselecteerd, contacten mee worden gelegd, aangeschreven en de voortgang daarvan bewaakt t/m het moment dat de gevraagde informatie/definitieve beslissing door de KCH ontvangen is. Jouw werkzaamheden eindigen als de benodigde fondsen behaald zijn. Het maken en bijhouden van een overzichtelijk administratie van de fondsenwerving. Het opstellen van een planning waarbij de startdatum, van de feitelijke opdracht tot de realisatie van het Entreekunstwerk, haalbaar moet zijn. Het communiceren van de uitgevoerde werkzaamheden, de voortgang en het melden van (mogelijke) wetenswaardigheden in relatie tot hetgeen in de taakomschrijving is vermeld. Het bijwonen van maandelijkse vergadermomenten en het evt. noodzakelijk tussentijds overleg.
  • Doelgroep: iedereen
  • Activiteiten: administratie en kantoor, culturele en creatieve activiteiten, PR en communicatie