Medewerker werkgroep Themadagen

zavie
Je draagt mede zorg voor het organiseren van een bijeenkomst, zowel in de voorbereiding, op de dag zelf en in de evaluatie achteraf. De werkgroep werkt met een draaiboek, weet op welke locaties een lezing, voorlichting of presentatie gehouden kan worden. De werkgroep zorgt ervoor dat het draaiboek gevolgd wordt en wordt bijgewerkt.
  • Doelgroep: mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking, ouderen 55+
  • Activiteiten: advies en voorlichting, informatie en advies, organiseren en co√∂rdineren