Ervaringsdeskundige vrijwilliger op het gebied van eetstoornissen

Ixta Noa
 Een luisterend oor bieden op de inloop, er "zijn" voor de bezoekers, samen een spel doen aan tafel.  Individuele gesprekken voeren met bezoekers naar behoefte.  Individuele begeleiding bieden aan bezoekers met een kwetsbaarheid op het gebied van eetstoornissen.  Ondersteunen bij- / organiseren van aanvullende activiteiten zoals creatieve activiteiten, koken, themamiddagen en dergelijke.  Administratieve taken zoals het schrijven van een dagrapportage.  Huishoudelijke werkzaamheden zoals stofzuigen, afwassen.
  • Doelgroep: jongeren 16 tot 23 jaar, mensen met een psychische beperking, volwassenen
  • Activiteiten: activiteitenbegeleiding, coaching en mentoring, gastheer en gastvrouw