Veldploegmedewerkers

Landschapsbeheer Groningen

Meehelpen bij het uitvoeren en onderhoud van Natuurgebiedjes. 

  • Onderhouden en beplanten van velden.
  • Snoeien.
  • Vellen.
  • Aanplanten.