Ondersteuning recreatieactiviteiten

Centrum voor Revalidatie UMCG, locatie Beatrixoord
De vrijwilliger bij de recreatieactiviteit De Vrije Inloop in het Beatrixoord is aanwezig om voorbeelden te maken en de patiënten daardoor in creativiteit te stimuleren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot helpen bij het uitvoeren van creatieve activiteiten en ondersteunende taken uitvoeren als koffie schenken. De vrijwilliger werkt onder verantwoordelijkheid van de recreatiemedewerker.
  • Doelgroep: mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een psychische beperking
  • Activiteiten: activiteitenbegeleiding, culturele en creatieve activiteiten