Bestuurslid Sportkoepel Groningen

Sportkoepel Groningen
De sportkoepel is opgericht in 2014 om de belangen van de breedtesport te behartigen. Met name gericht op het gemeentelijk beleid. De sportkoepel bestaat uit een zevenkoppig bestuur, waarin ervaren sportbestuurders zitting hebben. Als Sportkoepel geven we gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W. Dit is bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst. Hoe werken wij? Maandelijks vindt er een bestuursvergadering plaats, waarbij de lopende dossiers worden doorgenomen. De dossiers zijn verdeeld onder de bestuursleden, waarbij er gewerkt wordt met koppels. De dossierhouders bespreken de inhoudelijke zaken onderling en met betrokken ambtenaren. Tevens onderhouden wij contact met onze achterban. Dit enerzijds om te informeren, maar zeker om te horen hoe zij tegen kwesties aankijken.  Hoeveel tijd kost het? Afhankelijk van de zwaarte van een dossier en de hoeveelheid overleggen, is de tijdsbesteding circa 4 uur per week.
  • Doelgroep: iedereen
  • Activiteiten: bestuur, PR en communicatie