Assistent frontoffice van Lieflandschool Paterswoldseweg

Saaksumborg
De W.A. van Lieflandschool is er voor zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met een verstandelijke beperking en soms ook kinderen met een lichamelijke beperking.De school biedt speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs, voor kinderen van 4-20 jaar. Er zijn zeven locaties in Groningen. Telefoon aannemen. Licht administratief werk. Toezicht houden in algemene ruimten en op het schoolplein. Kinderen helpen. Andere hand en spandiensten.
  • Doelgroep: jongeren 16 tot 23 jaar, kinderen van 4 tot 12 jaar, mensen met een lichamelijke beperking
  • Activiteiten: administratie en kantoor, toezicht en beheer