Secretaris Bestuur

Buurtcentrum Sonde 2000
Het bestuur van de Stichting Sonde2000 / de Tuinwijk voert het beheer over 2 buurtcentra: Sonde 2000 (in de Vensterschool achter “de Parrel”) en TuinPad (gelegen in het Bessemoerparkje tussen Tuinwijk en Paddepoel). In beide buurtcentra vinden allerlei activiteiten plaats. Sommige komen tot stand op initiatief van de bewoners , sommige op initiatief van het bestuur. We proberen de inwoners van Selwerd, Paddepoel en de Tuinwijk daarbij zo goed mogelijk te bedienen. Het bestuur van de St Sonde 2000 / de Tuinwijk zoekt naast uitbreiding met 2-3 bestuursleden en een penningmeester ook een secretaris. We komen ca. 10x per jaar bij elkaar om te overleggen. Daarnaast kosten bepaalde functies nog extra tijd (zie de functieomschrijvingen hieronder). Om aan het bestuur deel te nemen hoef je niet per sé uit een van de deelnemende wijken te komen. Ook hoef je niet per sé betrokken te zijn bij een bepaalde activiteit. Interesse in, en affiniteit met sociaal-culturele activiteiten is wel een vereiste. We zouden het fijn vinden als nieuwe bestuursleden uit verschillende niet traditionele groepen uit onze samenleving zouden komen.
  • Doelgroep: iedereen
  • Activiteiten: bestuur