Wandelmaatje voor actieve wat vergeetachtige vrouw (81)

Humanitas Vrijwilligers & Dementie
Vanaf augustus als de huidige vrijwilliger op moet houden zoekt mevrouw en maatje om kort (20 min) mee te wandelen. Bij voorkeur op dinsdag- of donderdagmiddag of anders in het weekend. Zo krijgt haar zoon wat meer tijd voor zichzelf.
  • Doelgroep: mensen met een psychische beperking, ouderen 55+
  • Activiteiten: maatjeswerk en bezoekwerk