Taalvrijwilliger

Alfa-college, Educatie & Inburgering
Het ondersteunen van de docent bij het geven van Nederlandse les aan volwassenen. Het gaat hier om cursisten met Nederlands als moedertaal die in het verleden onvoldoende gelegenheid hebben gehad de Nederlandse taal goed machtig te worden. Als taalvrijwilliger begeleidt u één cursist of een klein groepje cursisten.
  • Doelgroep: volwassenen
  • Activiteiten: educatief werk, taalondersteuning