Penningmeester

De Brug Regio stad Groningen
Verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de stichting, de penningmeester vertaalt het beleid in geld.Bij het profiel van de penningmeester staat het plezier in omgaan met cijfers en zich verbonden voelen met de organisatie voorop.Takenpakket: Stelt de jaarlijkse begroting op en bewaakt deze.De begroting is een opsomming van alle kosten die het komende jaar worden verwacht. In de begroting worden vaste kosten, kosten van basisactiviteiten en kosten van bijzondere activiteiten opgenomen. Bewaakt de binnenkomende en uitgaande geldstromen. Om de binnenkomende en uitgaande geldstromen te bewaken moet de begroting realistisch zijn en moeten de kosten regelmatig geanalyseerd worden. Stelt het financieel jaarverslag op. Vertaalt beleid en activiteiten in geld en in informatie over (on-)mogelijkheden. Draagt zorg voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen. Regelt verzekeringen, fiscale- en juridische zaken. Roept de kascontrolecommissie bijeen.
  • Doelgroep: mensen met een verstandelijke beperking
  • Activiteiten: financieel en formulieren, sport en spel